İsmini Medical Acquisition kelimelerinin baş kısımlarını alıp Medaq koydğum
bitirme projemin amacı, NI DAQ kartlarından NIDAQmx sürücü yazılımı
yardımıyla veri toplamadır. Aşağıdaki listede kaynakları bulabilirsiniz.

Arayüz görüntleri:

Veri alımı Veri çözümleme Yeni veri alımı başlatma Ayarlar Aygıt bilgisi